Browse images and videos on Instagram. Find out Most Popular Hashtags and Users. Picgra
  1. Homepage
  2. Locations
  3. UCM Cymru - NUS Wales medias

UCM Cymru - NUS Wales medias on Instagram

List of photos and videos recently pinned on Instagram with location: UCM Cymru - NUS Wales

Advertisement

NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram Profile Photo nuswales

NUS Wales / UCM Cymru

Report Share Download 1 7

This ⁠ ⁠NUS Wales Women's Officer @keepingupwithchiz and @umabersu BME Officer @xmmaara want to hear from you! What does ⁠ ⁠mean to you? Get creative! Send us a paragraph, a piece of poetry, writing or even art! ✊ Ar fis Hanes Pobl Dduon eleni, mae Swyddog Menywod UCM Cymru @keepingupwithchiz a Swyddog CLlE @umabersu @xmmaara am glywed wrthych chi! Beth mae ⁠⁠ yn ei olygu i chi? Byddwch yn greadigol! Boed yn baragraff, celf neu gerdd! ✉️ chisomo.phiri@nus-wales.org.uk

Advertisement

NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram Profile Photo nuswales

NUS Wales / UCM Cymru

Report Share Download 2 17

It’s simple really... Mae’n eitha syml...

Advertisement

NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram Profile Photo nuswales

NUS Wales / UCM Cymru

Report Share Download 1 15

Rydym yn credu mai system gyllid myfyrwyr Cymru yw’r un mwyaf blaengar yn y Deyrnas Unedig. / We believe that Wales’ new student finance system is the most progressive one in the UK.

NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram Profile Photo nuswales

NUS Wales / UCM Cymru

Report Share Download 1 20

Google Translate: da neu ddrwg? Ewch i’n tudalen Twitter @ucmcymru i ddarllen yr erthygl! // Google Translate: good or bad? Head to our Twitter page @nuswales to read the full article!

Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) Instagram Profile Photo cerithrhys

Cerith Dafydd Rhys Jones

 Instagram Image by Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) with caption : "Diwrnod cynta ‘nôl yn y gwaith heddi = rhagor o anrhegion penblwydd. Diolch, dîm!" at UCM Cymru - NUS Wales - 1815933663005415530
Report Share Download 2 28

Diwrnod cynta ‘nôl yn y gwaith heddi = rhagor o anrhegion penblwydd. Diolch, dîm!

Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) Instagram Profile Photo cerithrhys

Cerith Dafydd Rhys Jones

 Instagram Image by Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) with caption : "Salad yr haf i ginio 🍓🥑🧀🥗🍅" at UCM Cymru - NUS Wales - 1800790718250017687
Report Share Download 0 13

Salad yr haf i ginio 🍓🥑🧀🥗🍅

NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram Profile Photo nuswales

NUS Wales / UCM Cymru

 Instagram Image by NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) with caption : "Mae angen i’n llywodraeth fuddsoddi ar frys mewn gwasanaethau iechyd meddwl cyfrwng Cymraeg. ▪️ The Welsh Government nee" at UCM Cymru - NUS Wales - 1782102003767588922
Report Share Download 1 13

Mae angen i’n llywodraeth fuddsoddi ar frys mewn gwasanaethau iechyd meddwl cyfrwng Cymraeg. ▪️ The Welsh Government needs to invest urgently in Welsh-medium mental health services.

NUS Wales / UCM Cymru (@nuswales) Instagram Profile Photo nuswales

NUS Wales / UCM Cymru

Report Share Download 2 16

Ar ei diwrnod olaf fel Llywydd UCM Cymru, diolch o galon i @ellenrosejones am ei blynyddoedd o wasanaeth i fudiad y myfyrwyr! || On her last day in office as NUS Wales President, thank you to @ellenrosejones for her years of service to the student movement!

Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) Instagram Profile Photo cerithrhys

Cerith Dafydd Rhys Jones

 Instagram Image by Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) with caption : "🐶🐶🐶 Croeso i UCM, Alffi!" at UCM Cymru - NUS Wales - 1765214908067983351
Report Share Download 4 30

🐶🐶🐶 Croeso i UCM, Alffi!

Gwyneth Sweatman (@gwynethsw) Instagram Profile Photo gwynethsw

Gwyneth Sweatman

Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) Instagram Profile Photo cerithrhys

Cerith Dafydd Rhys Jones

Report Share Download 0 15

Had a great night tonight at - calling for an end to violence against women and girls.

Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) Instagram Profile Photo cerithrhys

Cerith Dafydd Rhys Jones

 Instagram Image by Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) with caption : "🙋🏻‍♂️" at UCM Cymru - NUS Wales - 1672568145606422411
Report Share Download 5 56

🙋🏻‍♂️

Rhys Owain Jones (@jonesey92) Instagram Profile Photo jonesey92

Rhys Owain Jones

 Instagram Image by Rhys Owain Jones (@jonesey92) with caption : "Tîm UCM Cymru yn cefnogi Diwrnod Gwyrdd heddiw! 💚
NUS Wales showing our support for #GoGreenDay today! 💚" at UCM Cymru - NUS Wales - 1624732302113047586
Report Share Download 0 24

Tîm UCM Cymru yn cefnogi Diwrnod Gwyrdd heddiw! 💚 NUS Wales showing our support for today! 💚

Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) Instagram Profile Photo cerithrhys

Cerith Dafydd Rhys Jones

 Instagram Image by Cerith Dafydd Rhys Jones (@cerithrhys) with caption : "Cinio heddi - leftover veg curry gyda mango chutney cartref!" at UCM Cymru - NUS Wales - 1619580200130096678
Report Share Download 0 16

Cinio heddi - leftover veg curry gyda mango chutney cartref!