Browse images and videos on Instagram. Find out Most Popular Hashtags and Users.Picgra
  1. Homepage
  2. exploringnaturevalues

#exploringnaturevalues photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #exploringnaturevalues on Instagram

Advertisement

K. Eräilijä (@k.erailija) Instagram Profile Photo k.erailija

K. Eräilijä

 image by K. Eräilijä (@k.erailija) with caption : ""Kalkkikallioilla tarkoitetaan tässä kalliopaljastumia, joiden kasvilajistossa on kalkinvaatijalajeja. Suomessa kalkkika" - 1847208468425839364
Report Share Download 4 217

"Kalkkikallioilla tarkoitetaan tässä kalliopaljastumia, joiden kasvilajistossa on kalkinvaatijalajeja. Suomessa kalkkikalliot ovat harvinaisia ja usein pieniä. Mukaan luetaan myös vanhat, käytöstä poistetut , mikäli niissä on kalkkikalliokasvillisuutta. Kalkkikallioiden eliölajisto on hyvin runsas suhteessa niiden pinta-alaan. Monet lajeista ovat Suomessa harvinaisia tai uhanalaisia. Kalkkikallioiden luonnontilaisuuden kannalta keskeisiä piirteitä ovat kalkinvaatija- ja kalkinsuosijalajien esiintyminen (erityisesti sammalia ja jäkäliä), kasvillisuuden avoimuus ja matalakasvuisuus, puuston ja pensaston vähäisyys, luontaiset varjostusolot (ei metsänhakkuita varjorinteillä) sekä veteen rajoittuvilla kallioilla vesistön säännöstelemättömyys. Kalkkikallioiden levinneisyys Suomessa on epäyhtenäinen, sillä kalkkikivi puuttuu monilta seuduilta kokonaan. Kalkkikallioita on louhittu satojen vuosien ajan, ja monet eteläiset esiintymät ovat hävinneet. Louhinta ei ole aina ollut pelkästään vahingollista, koska se on luonut uusia paljaita kalkkikalliopintoja, joille on ajan myötä levinnyt kalkinvaatijalajeja. Eteläisen Suomen kalkkikallioiden tila on huono, koska niitä on jäänyt rakentamisen alle, metsänhakkuut ovat muuttaneet varjokallioiden pienilmastoa ja pienet esiintymät ovat metsittymässä. Metsittymisen syinä voivat olla mm. läheiset tiheät istutusmetsiköt, joiden tuottama karike peittää nopeasti pienet kalliolaikut, ilman typpilaskeuma ja hiilidioksidipitoisuuden nousu sekä metsä-laidunnuksen loppuminen ja metsäpalojen torjunta. Tulevaisuudessa vakavin uhka Etelä-Suomen kalkkikallioille on metsittyminen ja muu kasvillisuuden umpeenkasvu ja rehevöityminen. Myös metsänkäsittelyn vaikutukset uhkaavat niitä kalkkikallioita, joka eivät kuulu metsälain piiriin (matalat jyrkänteet, loivapiirteiset ja pienet kalliot). Rakentaminen uhkaa luontotyyppiä edelleen, samoin vesistöjen säännöstely rantakohteilla. Kalkin louhinta on sidoksissa taloussuhdanteisiin, eikä taloudellisesti merkittäviltä esiintymiltä ole louhinnan uhka kokonaan poistunut." Teksti/Lähde : SYKE #exploringnaturevalues