Browse images and videos on Instagram. Find out Most Popular Hashtags and Users. Picgra
  1. Homepage
  2. @commissionersw
South Wales PCC (@commissionersw) Instagram Profile Photo commissionersw
Fullname

South Wales PCC

Bio Office of the South Wales Police & Crime Commissioner - what we do, the places we go and the people we meet

Profile Url

Share
Statistics for "South Wales PCC (@commissionersw)"
Suggested users for Instagram Profile "South Wales PCC (@commissionersw)"
New Pathways (@newpathways1993) Instagram Profile Photo newpathways1993

New Pathways

Rhondda Cynon Taf CBC / DCBS (@rctcouncil) Instagram Profile Photo rctcouncil

Rhondda Cynon Taf CBC / DCBS

CardiffCouncil/CyngorCaerdydd (@cardiff_council) Instagram Profile Photo cardiff_council

CardiffCouncil/CyngorCaerdydd

Calon Residential Leasing (@calonleasing) Instagram Profile Photo calonleasing

Calon Residential Leasing

Young Wales (@youngwalesciw) Instagram Profile Photo youngwalesciw

Young Wales

South Wales PCC (@commissionersw) Instagram photos and videos

List of Instagram medias taken by South Wales PCC (@commissionersw)

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Today we join with Police & Crime Commissioners across England & Wales to raise awareness of Hate Crime through the ‘Big" at South Wales Police Headquarters - 1890708056549205826

Today we join with Police & Crime Commissioners across England & Wales to raise awareness of Hate Crime through the ‘Big Link Up’, which highlights our commitment to continue to tackle the issue together ________________ Heddiw rydym yn ymuno â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr i godi ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb drwy'r 'Big Link Up' sy'n dangos ein hymrwymiad i barhau i fynd i'r afael â'r broblem gyda'n gilydd

The River Taff is raging this morning; stay safe and don't travel unless you have to 🌧🌬🌊

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "This weekend, three members of our team ran the Cardiff half marathon to raise money for @Headway_UK, which has given fa" at Cardiff - 1885538410120593376
Cardiff Report Share Download 2 7

This weekend, three members of our team ran the Cardiff half marathon to raise money for @Headway_UK, which has given fantastic support to a friend and former colleague following a tragic accident 🎽🏅🏃‍♀️ ________________ Y penwythnos hwn, rhedodd tri aelod o'n tîm hanner marathon Caerdydd i godi arian ar gyfer @Headway_UK, sydd wedi rhoi cefnogaeth wych i gyfaill a chyn-gydweithiwr yn dilyn damwain drasig

 image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "We're in Merthyr today for the Police & Crime Panel - performance, Stop Search, 101 and Finance just some of the topics " - 1881184144325511978
Report Share Download 0 7

We're in Merthyr today for the Police & Crime Panel - performance, Stop Search, 101 and Finance just some of the topics for discussion 📊📝

 image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Yesterday the Commissioner was interviewed by NHS Wales as part of their communications to help reduce violence and aggr" - 1872588511938650776
Report Share Download 0 7

Yesterday the Commissioner was interviewed by NHS Wales as part of their communications to help reduce violence and aggression against NHS staff in Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏥🎥🤝 ___________________ Ddoe, gwnaeth GIG Cymru gyfweld â'r Comisiynydd fel rhan o'i negeseuon er mwyn helpu i leihau trais ac ymddygiad ymosodol yn erbyn staff y GIG yng Nghymru

Two members of the team are volunteering their own time today to help the @KeepWalesTidy all Wales Beach Clean at Ogmore Central, helping to improve the environment for future generations 🌍🌊🚮 _______________  Mae dau aelod o'r tîm yn gwirfoddoli gan roi o'u hamser eu hunain heddiw er mwyn helpu yn nigwyddiad Glanhau Traethau Cymru gyfan @KeepWalesTidy ar draeth Canol Aberogwr, gan helpu i wella'r amgylchedd i genedlaethau'r dyfodol

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Swansea Bay 10k/Bae Abertawe 10k - 16/09/18 (before + after!) The Commissioner and members of the team completed the rac" at Swansea Bay Beach - 1869856284792437906

Swansea Bay 10k/Bae Abertawe 10k - 16/09/18 (before + after!) The Commissioner and members of the team completed the race today to raise funds for @headway_cardiff 🏃‍♂️🏃‍♀️🏅

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Good luck to members of our team in the Swansea 10k on Sunday. They’ll be raising funds for Headway and if you’d like to" at South Wales Police Headquarters - 1865256645796038578

Good luck to members of our team in the Swansea 10k on Sunday. They’ll be raising funds for Headway and if you’d like to donate, pls visit: bit.ly/GPHeadway – if you’re at the event, look out for No 3587 👀 🏃‍♂️🏃‍♀️🍀 ________________ Pob lwc i aelodau o'n tîm sy'n rhedeg 10k Abertawe ddydd Sul. Byddant yn codi arian i Headway ac os hoffech roi arian, ewch i: bit.ly/GPHeadway – os byddwch yn mynd i'r digwyddiad, cadwch lygad allan am rif 3587

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "The sun was shining in Merthyr yesterday - the Commissioner was in town for a Policing & Community Safety Surgery with l" at Merthyr Tydfil CBC - 1864050225880328056

The sun was shining in Merthyr yesterday - the Commissioner was in town for a Policing & Community Safety Surgery with local residents 🌤⛰🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Get rich quick schemes, impossibly well paid work or others wanting to use your bank account could mean #moneymuling  Do" at South Wales Police Headquarters - 1860178643458097381

Get rich quick schemes, impossibly well paid work or others wanting to use your bank account could mean   Don’t get involved, it’s a serious crime _______________ Gallai cynlluniau cyfoeth cyflym, swydd â thal afrealistig o uchel neu eraill sydd am ddefnyddio eich cyfrif banc arwain at    Peidiwch â chymryd rhan, mae'n drosedd ddifrifol www.getsafeonline.org/safefresher

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Not long to go now until Pride Cymru 2018! Members of the team will be there alongside our South Wales Police colleagues" at Cardiff - 1847131953851983053
Cardiff Report Share Download 1 12

Not long to go now until Pride Cymru 2018! Members of the team will be there alongside our South Wales Police colleagues to celebrate equality & diversity together ___________________ Bydd Pride Cymru 2018 yma ymhen dim! Bydd aelodau o'r tîm yno ynghyd â'n cydweithwyr yn Heddlu De Cymru i ddathlu cydraddoldeb ac amrywiaeth gyda'n gilydd

Bumped into an unusual visitor in South Wales Police Headquarters reception this morning! 🐕🚔 ____________________ Gwnaethom daro ar ymwelydd anarferol yn nerbynfa Pencadlys Heddlu De Cymru y bore 'ma!🐕🚔

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Great atmosphere and engagement in Cardiff today! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Awyrgylch ac ymgysylltu gwych yng Nghaerdydd heddiw! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
#" at Wales Millennium Centre - 1841456865260897606

Great atmosphere and engagement in Cardiff today! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Awyrgylch ac ymgysylltu gwych yng Nghaerdydd heddiw! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "If you share too much personal or financial information in posts and profiles it could lead to someone stealing your ide" at South Wales Police Headquarters - 1836300123799602358

If you share too much personal or financial information in posts and profiles it could lead to someone stealing your identity. Take care about what you share  _______________________ Gallai rhannu gormod o wybodaeth bersonol neu ariannol mewn negeseuon a phroffiliau arwain at rywun yn dwyn eich hunaniaeth. Cymerwch ofal dros yr hyn rydych yn ei rannu

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Wales is yellow! Huge congratulations Geraint Thomas!
__________________
Mae Cymru’n felyn! Llongyfarchiadau mawr Gerain" at Whitchurch, Cardiff, United Kingdom - 1834892025289575978

Wales is yellow! Huge congratulations Geraint Thomas! __________________ Mae Cymru’n felyn! Llongyfarchiadau mawr Geraint Thomas!

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "Did you know we have Animal Welfare Visitors (volunteers) who check on the health and welfare of our police dogs and hor" at South Wales Police Headquarters - 1831246322562639394

Did you know we have Animal Welfare Visitors (volunteers) who check on the health and welfare of our police dogs and horses? 🐶🐴 _______________________ Ydych chi'n gwybod bod gennym Ymwelwyr Lles Anifeiliaid (gwirfoddolwyr) sy'n gwirio iechyd a lles cŵn a cheffylau'r heddlu? 🐶🐴

 Instagram Image by South Wales PCC (@commissionersw) with caption : "The Commissioner speaks to BBC Wales about phone calls to the South Wales Police 1️⃣0️⃣1️⃣ non-emergency number ☎️
_____" at South Wales Police Headquarters - 1827728076605569271

The Commissioner speaks to BBC Wales about phone calls to the South Wales Police 1️⃣0️⃣1️⃣ non-emergency number ☎️ _______________________ Y Comisiynydd yn siarad gyda BBC Wales parthed galwadau ffôn i 1️⃣0️⃣1️⃣, sef y rhif ffôn i riportio digwyddiad nad yw'n argyfwng ☎️